anja.png
Anja Kool
Management Consultant
06 46 37 81 55

Linkedin

Recruiter|Outplacement-Coach

“Mijn werk voelt niet als werk”.

Voorheen in diverse rollen bij grote bedrijven gewerkt en veel geleerd. Sinds 2014 ondersteunt Anja bedrijven bij hun personeelsvraagstukken, met name op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van mensen.

Recruitment
Op haar eigen wijze bemiddelt zij werkgever en werknemer naar elkaar toe.  Anja: “ik vind het mooi om bij te dragen aan het menselijk kapitaal van bedrijven. Tegelijkertijd draag ik bij aan het leven van de kandidaat. Werk is nl een belangrijk deel van ons leven. Als iemand uiteindelijk de beste kandidaat blijkt te zijn, voelt het alsof ik zelf de baan heb gekregen. Hierin staan aspecten als ‘betrouwbaarheid’ en  ‘persoonlijk contact’ heel centraal. Ik wil de bedrijven én de kandidaten goed begrijpen. Zonder match op persoonlijk niveau gaat het geen succes worden”.

Als extra middel kan Anja met een assessment op maat de onderste  steen boven krijgen.

Outplacement
Als mensen afscheid moeten nemen bij een bedrijf, zien zij dat vaak als een groot verlies. De veiligheid valt onder hun voeten weg en ze kunnen zich nog geen voorstel maken van een nieuwe wending in hun leven. Daarnaast hebben ze vaak jaren niet meer gesolliciteerd en hebben ze vaak geen idee hoe ze zich moeten presenteren. Ik help hen bij de vragen:

Wie ben ik
Wat kan ik
Wat wil ik
Hoe ga ik daar komen

Het is mooi als je mensen ziet ontwikkelen en uiteindelijk de nieuwe situatie gaan zien als een start van een mooie nieuwe wending.

Verder is Anja DISC gecertificeerd en gebruikt zij dit, net als het Enneagram, als tool bij haar begeleiding en bemiddeling.