De WAB-checklist voor werkgevers: bent u al op de hoogte?

checklist.jpg

Geplaatst op 01-11-2019 om 01:00

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden dan flexibele werknemers. De regering wil hier iets aan doen en zorgt dat de kloof tussen deze werknemers kleiner wordt. Oproepkrachten en payrollwerknemers krijgen hierdoor meer zekerheid. Bent u als werkgever al voorbereid op de veranderingen in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht die vanaf 1 januari 2020 in gaan? Bekijk de checklist hieronder en kijk waar u nog actie op moet ondernemen.


Vast contract
Verandering: lage WW-premie

Als werkgever mag u ook de lage WW-premie betalen als:

 • De werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van 4 weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) betaald heeft gekregen.
 • U een leerling in dienst heeft die de BBL volgt.
 • U een uitkering werknemersverzekering (WW, ZW, WIA, WAO of WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager.


Flexibel contract
Verandering: hoge WW-premie

Als werkgever betaalt u een hoge WW-premie voor alle andere dienstverbanden anders dan een vast contract.


Oproepkrachten
Veranderingen:

 • Aanbod voor vaste uren na 12 maanden
 • Oproeptermijn minimaal 4 dagen van tevoren

Vanaf 1 januari 2020 mag u oproepkrachten hooguit één jaar als oproepkracht laten werken. Daarna mag u de werknemer niet opnieuw een oproepcontract aanbieden. Biedt u de werknemer opnieuw een arbeidsovereenkomst aan nadat hij/zij een jaar als oproepkracht werkzaam is geweest? Dan bent u verplicht om een arbeidsovereenkomst aan te bieden met hetzelfde aantal uren.

Ook in de volgende situaties heeft u werknemer recht op een contract met een vast aantal uur:

 • Als de werknemer op 1 januari 2020 langer dan één jaar als oproepkracht werkt.
 • Als u de werknemer - na een oproepcontract van een jaar – binnen 6 maanden opnieuw in dienst neemt.


Payrollwerkgevers
Verandering: de arbeidsvoorwaarden worden gelijk

Krijgt u vanaf 1 januari 2020 een werknemer met een payrollcontract? Dan moet u deze werknemer minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie bieden als de werknemers die in dienst van het bedrijf zijn, zoals:

 • Vakantiedagen
 • Verlofregelingen
 • Scholingsregelingen
 • Eventuele 13e maandag
 • Doorbetaling bij ziekte


Transitievergoeding
Verandering: recht op vergoeding vanaf de 1e werkdag

Vanaf 1 januari 2020 heeft u werknemer vanaf de 1e dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. De berekening van de vergoeding gaat vanaf 1 januari 2020 als volgt:

 • De werknemers krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag.
 • De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de volgende formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12)


Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk

 

Terug naar het overzicht